Hyödyllistä tietoa

Täältä löydät hyödyllistä tietoa perävaunun käyttöön liittyen, esimerkiksi millaisen ajokortin perävaunun vetämiseen tarvitaan ja mitä laki sanoo asiasta. Lisäksi löydät tietoa siitä, miten lastata vaunu turvallisesti ja miten ylläpitää vaunua jotta se kestää hyvänä vuosia. Mitkä ovat Akuvaunujen takuuehdot? Täältä löydät tarvitsemasi tiedot.

Ajokorttiluokat

Pituus, leveys ja korkeus

Keskiakseliperävaunuyhdistelmä voi olla enintään 18,75 metriä, josta kuormatilojen ulkopituuksien summa enintään 15,65 metriä ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän enintään 16,40 metriä;

 1. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka leveys on enintään 2,60 metriä.
 2. Poikkeus voidaan myöntää ajoneuvolle, jonka korkeus on enintään 4,20 metriä.

Kokonaismassojen enimmäisarvot

O1–O2-luokan ajoneuvo (henkilöauton perävaunu) on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen tai matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo. Henkilöauton perävaunut jaetaan kokonaismassan perusteella seuraaviin luokkiin:

 1. O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) «kokonaismassa» on enintään 825 kg;
 2. O2-luokan ajoneuvon «kokonaismassa» on suurempi kuin 825 kg mutta enintään 3500 kg.

Jarrut

Perävaunut jaetaan jarrujen perusteella seuraaviin luokkiin:

 1. perävaunu, jonka kokonaismassa on enintään 825 kg, luetaan O1-luokkaan (kevyt perävaunu) jarrut ei pakolliset.
 2. perävaunu, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 825 kg mutta enintään 3500 kg, luetaan O2-luokkaan jarrut pakolliset, ns. “lukkiutumattomat” jarrut.

Aisapaino

Sääntönä on noin 10% perävaunun painosta. Yleensä noin 30-100kg.

Jarruttomilla perävaunuilla vähempi kuin 5% perävaunun kokonaispainosta.

Väärä aisapaino heikentää ajo-ominaisuuksia ja on vaarallinen liikenteessä.

Kaikki Bestnet Oy:n valmistamat perävaunut on tyyppikatsastettu.


Ajokortti

Yhdistelmien ajokorttivaatimuksia

 

Katso lisätietoja: https://www.autoliitto.fi/tiedote/riittaako-ajokorttisi-kevytperavaunun-vetoon

 

Katsastus

Rekisteröintikatsastuksessa ei tarvitse esittää tyyppikatsastettuun malliin kuuluvaa perävaunua, jos kokonaismassa ei ylitä 825 kg.

Muut kokonaismassaltaan enintään 825 kg - 3500 kg perävaunut on katsastettava käyttöönottovuodesta laskien joka toinen vuosi.

Rekisteröinti

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että perävaunun omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys ja perävaunulle on otettu jatkuva liikennevakutuus. Mikäli perävaunun rekisteriin merkittäväksi omistajaksi tulee joku muu kuin sen valmistaja, tulee perävaunun omistuksesta esittää luovutustodistus.

Jos perävaunun rekisteröintiasiat sekä rekisterikilpien ja rekisteriotteen vastaanottamisen hoitaa joku muu kuin rekisteriin merkittävän perävaunun omistaja, tulee kyseisellä henkilöllä olla rekisteröintiä varten valtakirja.

Katso lisätietoja: www.trafi.fi


Takuuehdot

Huolto-ohjeiden noudattaminen sisältyy takuuehtoihin. Annamme perävaunulle kahden (2) vuoden takuun seuraavin ehdoin:

 1. Annamme materiaali- tai valmistusvirheitä koskevan täyden takuun.
 2. Valmistaja takaa, että takuuaikana materiaali- ja valmistusvirheitä ei synny. Mikäli niitä kuitenkin ilmenee, valmistaja korjaa virheet.
 3. Takuu tulee voimaan vaunun käyttöönotosta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua tästä ajankohdasta.
 4. Takuun voimassaolon ehtona on, että huoltomääräyksiämme on ehdottomasti noudatettu.

Takuu päättyy:

 • Jos ostaja ei ilmoita jälleenmyyjälle perävaunussa ilmennyttä vikaa heti tai ei anna jälleenmyyjälle mahdollisuutta tarkistaa ja poistaa vikaa.
 • Jos perävaunua on käytetty väärin ja käyttöohjeita ei ole noudatettu. Vahingot, jotka aiheutuvat sallitun kokonaispainon ylittämisestä, eivät kuulu takuun piiriin.
 • Perävaunua on korjattu tai huollettu sellaisessa huoltopaikassa, joka ei kuulu valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymien huoltopaikkojen joukkoon.
 • Ostaja ei ole huomioinut valmistajan käyttö- ja huolto-oppaassa antamia yleisohjeita. Valmistajan asettamia huoltovälejä sovelletaan normaaleihin tieoloihin. Poikkeuksellisia käyttöolosuhteita ovat esim. tavallista kovempi rasitus tai runsas kuormitus ajettaessa esim. maastossa tai kuoppaisilla teillä. Edellä mainituissa olosuhteissa ajaminen edellyttää tiheämpää huoltoväliä.

Takuu ei sisällä:

 • Vaunun luonnollinen kuluminen sekä ympäristön vaikutuksesta johtuvat virheet (esimerkiksi ruostenäkymät akselistossa, upposinkittyjen osien reunoissa näkyvä ruoste ja sinkityn osan maalipinnan muutokset).
  Kuluvat osat (esimerkiksi jarrupalat, jarruvaijerit, polttimot, renkaat, vanteet, laakerit, vetopään vetokita ym.)
  Ruoste ja muut metallipintojen viat, jotka on havaittu vaunua käytettäessä voimakkaiden kemikaalien läheisyydessä (esimerkiksi vahvat hapot ja kemikaalit, nesteroiskeet, maantiesuola).

 • Sinkkipellin luonnollista himmenemistä, mekaanisista vahingoista aiheutunutta ruostumista ja säänmuutoksista aiheutunutta karheutumista.

 • Tavallisia huoltotöitä, sekä huolto- ja korjaustöissä käytettyjä nesteitä (öljyt, jarrunesteet jne.)

Huom! Maantiesuola ja muut hapot syövyttävät sinkkipintaa ja altistavat raudan ruostumiselle. Pese perävaunu aina talviajon jälkeen.
Sinkin syöpyminen on luonnollinen reaktio, kun sinkki joutuu happaman aineen tai suolan kanssa kosketuksiin.

Valmistaja korjaa viat valitsemallaan tavalla:

 1. Viallinen perävaunu tai viallinen osa korjataan jälleenmyyjän luona
 2. Viallinen perävaunu tai viallinen osa vaihdetaan uuteen
 3. Vahingonkorvaus ostajalle
 4. Jos valmistaja vaihtaa vioittuneen perävaunun tai sen osan uuteen, vioittunut vaunu tai osa kuuluu valmistajalle.
 5. Takuuaikana asennettujen osien takuu päättyy kohdan 7.2. mukaisesti.
 6. Takuuaikana ilmenneiden vikojen poistamisen järjestää valmistaja tai jälleenmyyjä.

Reklamaatioraportti tulee laatia aina

 1. Jos takuutöiden aikana ilmenee lisää huoltotöitä, valmistaja tai jälleenmyyjä on velvollinen tiedottamaan siitä ostajaa. Lisätöiden kustannukset maksaa ostaja.
 2. Huolto-ohjeittemme noudattaminen on perävaunun omistajan oman edun mukaista.
 3. Vain säännöllinen huoltaminen johtaa pitkään käyttöikään ja varmempaan liikenneturvallisuuteen.
 4. Jättäkää huolto, korjaukset tai rikkoontuneiden osien vaihto ammattilaisten tehtäväksi!
 5. Perävaunun kuljetuksen valmistajan tehtaalle takuuhuoltoon hoitaa omistaja.

Reklamaatio

Reklamaatio on aina tehtävä kirjallisesti ennen korjausta.

Ostajan on ilmoitettava välittömästi myyjälle mikäli hän havaitsee vian, josta hän halua esittää takuuvaatimuksen. Jälleenmyyjälle on annettava mahdollisuus tarkastaa vika. Jälleenmyyjän on esitettävä korvausvaatimuksensa valmistajalle reklamaatioraportin muodossa.

Tulosta reklamaatiokaavake sivun alalaidasta tai pyydä Bestnet Oy:n toimistolta.

Huom! Maantiesuolan aiheuttama ruostuminen ei ole takuukorjauksen alainen.

Hapettuma sinkkipinnalla aiheuttaa hämmennystä monissa asiakkaissa. Ns. valkoruoste on tuotteelle vaaraton eikä vaikuta tuotteen käyttöikään. Asiasta löytyy runsaasti lisätietoja hakusanoilla "valkoruosteen synty" mm. Ruukki Oy:n sivuilla (Akuvaunuissa käytetään Ruukki Oy:n valmistamaa sinkkipeltiä.)

Maatiesuola aiheuttaa sinkkipinnan himmenemistä, syöpymistä ja pois syöpyessään altistaa allaolevan raudan ruostumiselle. Varmista, ettei talviajon jälkeen perävaunusi jää pesemättä, jolloin maantiesuola pääsee syövyttämään sinkkiä.

 Reklamaatioraportti.pdf